Kabinetas Seime: III-309
(85) 2396731

Inicijuota perkvalifikavimo programa

Liepos 17 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijavo naują perkvalifikavimo programą, kuri bus orientuota į aukštos kvalifikacijos specialistų darbo įgūdžių išplėtimą, kad jie ateityje galėtų prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir įsidarbinti aukštos pridėtinės vertės srityse.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius pažymi, kad, norint spartinti perėjimą prie skaitmeninės ekonomikos, būtina pakeisti esamą darbo jėgos struktūrą į pažangesnę, gebančią kurti aukštą pridėtinę vertę. Tačiau iki šiol aukštą kvalifikaciją turintys asmenys Lietuvoje neturi galimybių persikvalifikuoti į kitas sritis ir įgyti aukštos pridėtinės vertės sritims reikalingų kompetencijų.

„Per Užimtumo tarnybą vyksta perkvalifikavimas tik į profesinį lygmenį, tačiau beveik trečdalis darbo ieškančių asmenų turi aukštą kvalifikaciją, ir jiems nėra jų kvalifikaciją atitinkančių mokymų programų. Sąlygas diktuos darbo rinka, tad mes privalome pasirūpinti žmonėmis, suteikti jiems galimybes persikvalifikuoti. Be to, šiuo metu paramą mokymuisi gaunantys asmenys patys renkasi mokymosi sritį, tačiau nėra skatinami rinktis valstybei aktualias ir ateities ekonomikai svarbias kvalifikacijas ar kompetencijas. Nauja programa bus orientuota išskirtinai į aukštos kvalifikacijos specialistų kompetencijų išplėtimą, o perkvalifikavimo galimybės į aukštos pridėtinės vertės sritis bus suteiktos ne tik darbo netekusiems asmenims, bet ir užimtiesiems“, – pažymi R. Sinkevičius.

Ekonomikos DNR plane numatyta priemonė „Kvalifikacijos ir darbo įgūdžių suteikimas ir tobulinimas, pirmenybę teikiant aukštos pridėtinės vertės kvalifikacijoms ir kompetencijoms“ rengiama kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Šiuo metu vystoma šios priemonės koncepcija: rengiamas ir derinamas aukštos pridėtinės vertės kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašas, vėliau bus kuriamos mokymo programos, sudaromas mokymų tiekėjų sąrašas, į kurį numatoma įtraukti ir aukštąsias mokyklas. Siekiant besimokančiųjų srautą nukreipti į valstybei ir ateities ekonomikai aktualias kompetencijas, svarstoma galimybė persikvalifikuoti nusprendusiems asmenims skirti papildomas tikslines stipendijas.

Šiai programai įgyvendinti numatyta skirti 22 mln. eurų. Jos koordinatorė bus Užimtumo tarnyba.