Kabinetas Seime: III-309
(85) 2396731

Kas išjudins sulėtintą ekonomikos traukinį?

Lietuvai prognozuotą stabilų ekonominį ir socialinį augimą, sparčios kaitos ir gerovės valstybės kūrimą pristabdė pasaulinė COVID-19 pandemija, tapusi ne tik didžiule grėsme visuomenės sveikatai, bet ir apribojusi asmenų judėjimą, sustabdžiusi atskirų sektorių veiklą, sukėlusi šoką pasaulio, Europos ir Lietuvos ekonomikai. Kokie iššūkiai laukia šalies ūkio? Ką siūlo Ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius ir Žemės ūkio ministras Andrius Palionis?

Rimantas Sinkevičius (Ekonomikos ir inovacijų ministras):
Nė viena pasaulio valstybė nebuvo iki galo pasirengusi kovai su koronavirusu, jis visiems buvo netikėtas. Lietuvos atveju, per kelerius metus sukauptas nemažas valstybės finansų rezervas buvo skirtas sveikatos apsaugai ir pandemijos metu nualintai ekonomikai. Teko ir skolintis, tačiau tam, kad išsaugotume darbo vietas ir gyventojų pajamas, kad suteiktume pagalbą verslui. Ekonomikos ir inovacijų ministerija po pirmosios bangos ėmė ruoštis antrajai. Aptarti galimi scenarijai, priemonės, kad Lietuvos verslo patiriami nuostoliai būtų kuo mažesni. Verslas, visuomenė ir viešasis sektorius jau turi patirties, pasimokė iš klaidų, tai leidžia reaguoti greičiau.
Pagal verslo poreikius adaptuojamos priemonės. Pasiteisino priemonė „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“. Smulkusis ir vidutinis verslas šias lėšas skyrė būtiniausioms išlaidoms, tokioms kaip darbuotojų darbo užmokestis, nuoma ar komunalinės išlaidos. Priemonė „Subsidijos mikroįmonėms“ skirta nuo 1 iki 9 darbuotojų turinčiam verslui. Pagal šią priemonę mikroįmonės gali gauti negrąžinamas subsidijas, kurias turi galimybę panaudoti apyvartinėms lėšoms. Laikinai ir plačiai taikomos skaitmenizuotos priemonės, kurios buvo finansuojamos valstybės lėšomis, pvz., turgaviečių mokesčių kompensavimas. Ilgesnio laikotarpio priemones, kurių poveikis ir mechanizmai pasireiškia per ilgesnį laikotarpį (palūkanų kompensavimas, portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui, faktoringo palaikymas, eksporto garantijos ir pan.), planuojama tęsti iki metų pabaigos arba ilgiau, jeigu prireiktų. Nuo paleidimo pradžios priemonės buvo tobulinamos, ieškant balanso tarp efektyvaus ir atsakingo lėšų panaudojimo, tačiau skirtingi sektoriai atsigauna nevienodais tempais, kyla ir naujų iššūkių, todėl ir priemonės privalo nuolat evoliucionuoti. O netolimoje ateityje dar daugiau dėmesio skirsime naujoms technologijoms, inovacijoms ir investuotojams pritraukti, kurie mokėtų didesnes algas negu minimalų darbo užmokestį.

Andrius Palionis (Žemės ūkio ministras):
Mums pavyko išsikovoti didesnes tiesiogines išmokas žemdirbiams – 2021 m. jos sudarys 178 Eur už hektarą, o 2022 m. pakils iki 200 Eur už hektarą ir toliau didės. Derybų rezultatai ženkliai viršijo pradinį siūlymą. Planuojama, kad Lietuvos ūkininkų tiesioginės išmokos augs, kol 2027 m. pasieks 215 Eur už hektarą. Įvertinus sudėtingą laikotarpį, kurį tenka išgyventi Europai ir visam pasauliui, bendru Lietuvos institucijų darbu pasiekėme geresnes finansines sąlygas mūsų ūkininkams. 2021–2027 m. tiesioginių išmokų vokas einamosiomis kainomis lyginant su praėjusiu 2014–2020 m. laikotarpiu didėja 944,9 mln.eurų. Tai tvirtas žingsnis į priekį siekiant mažinti atotrūkį. Didesnės tiesioginės išmokos bus svarbi parama siekiant didesnio ekonominio atsparumo, stabilesnių pajamų bei didesnio apsirūpinimo vietiniais produktais. Bet žemės ūkiui užduotys nesibaigia tik didesnių išmokų mokėjimu. Kaimą suvokiame plačiau nei žemės ūkio vietą, todėl keičiame valstybės institucijų požiūrį, valstybinio reguliavimo būdus dėl šio svarbaus valstybės segmento ateities. Sieksime, kad Lietuvos kaimas ir miesteliai taptų traukos centrais, kad turimi finansiniai ištekliai būtų protingai ir produktyviai panaudoti. Spręsdami gyvenimo kaime gerėjimo uždavinį, remsime smulkiuosius ūkius, skatinsime kooperaciją, didinsime užimtumą, pasieksime, kad kaimo gyventojų piniginės pajamos per mėnesį, tenkančios vienam namų ūkiui, susilygintų su mažųjų miestų gyventojų namų ūkių pajamomis.