Kabinetas Seime: III-309
(85) 2396731

Mes ne tik žadame daryti – mes jau darome

Sakoma, kad laivui, kuris nežinia kur plaukia, joks vėjas nėra palankus. Kartais man valdžios sprendimai taip pat primena laivą, kuris nežinia kur plaukia.

Nieko nauja nepasakysiu – verslo klestėjimas lemia geresnį visuomenės gyvenimą. Jeigu nekursime darbo vietų – Lietuva išsivaikščios. Socialdemokratų verslo skatinimo programos pagrindinė mintis ir yra darbo vietų kūrimas. Laikas nustoti europinius pinigus investuoti į čiuožyklas, sporto arenas, slidinėjimo trasas, siaurukus ir pan. Kitaip tariant – į pramogų verslą. Europiniai pinigai pirmiausia turi būti nukreipti į gamybos kūrimą ir vystymą.

Sutinku, kad valstybė yra ne pati geriausia verslininkė. Tačiau valstybė turi teisę nusipirkti didžiųjų kompanijų frančizę, čia kurti valstybinį verslą ir dalyvauti konkurencinėje kovoje. Mano nuomone, privataus ir valstybinio verslo konkurencija – sveikintinas dalykas, nes vien tik privatus verslas nėra panacėja nuo visų ekonomikos bėdų.

Nikola Sarkozy, buvęs dešinysis Prancūzijos prezidentas, tam tikra prasme taip pat pasisakė už reguliuojamą ekonomiką. Griežtai sukritikavęs neapgalvotą laisvą prekybą, nesukūrus darbo vietų gaunamą pelną ir manipuliavimą valiutomis, jis siūlė pažaboti laisvos rinkos kapitalizmą ir pradėti griežčiau reguliuoti ūkį.

Įsivaizduokime, kas atsitiktų, jeigu šilumos, vandentiekio tinklus mes staiga liberalizuotume ir privatizuotume. Žmogus liktų neapsaugotas vienas prieš monopolininką, nes, šiaip ar taip, valstybinis verslas ne tik generuoja pelną, bet ir atlieka tam tikrą socialinę funkciją.

Socialdemokratai už tai, kad mokesčiai būtų stabilūs.Tikrai nežadame, kad atėję į valdžią juos staiga sumažinsime. Vis dėlto esame linkę šiek tiek peržiūrėti mokestinę bazę. Mūsų nuomone, reinvestuojamas pelnas turėtų būti neapmokestinamas, kadangi jis nukreipiamas į tolimesnę gamybos plėtrą.

Užsienio investuotojai Baltijos šalis laiko vieningu regionu, lygina verslo investavimo sąlygas. Suminė mokesčių arba investavimo našta visose trijose šalyse turi būti apylygė. Todėl negali būti taip, kad Latvijoje pridėtinės vertės mokestis (PVM) viešbučiams yra 9 proc., o Lietuvoje – 21 proc. Atskirose srityse mokesčiai gali būti didesni ar mažesni, tačiau suminė jų išraiška turi būti apylygė – tik taip būsime konkurencingi ir įdomūs investuotojams. Lietuva daug kur pralaimi, nors mūsų šalies ir ūkio, ir logistikos struktūra, ir gyventojų pasiskirstymas leidžia konkuruoti su kitomis Baltijos šalimis, įskaitant ir Lenkiją.

Turime bene 106 komercijos atašė, kurie dirba ambasadose. Tačiau ar žinome, ką konkretaus jie nuveikė? Abejoju, ar bent darbo planus turi. Greičiau tai tik epizodinis darbas, už kurį niekam nereikia atsiskaityti. Manau, kad pirmiausia jie turėtų atsiskaityti Ūkio ir Užsienio reikalų ministerijoms, taip pat ir asocijuotoms verslo struktūroms.

Verslui ateityje pradės stigti darbo jėgos – inžinierių, kvalifikuotų darbininkų. Apie tai mūsų verslininkai turėtų pradėti mąstyti jau šiandien. Socialdemokratai pasisako, kad verslas būtų skatinamas tam tikrą dalį lėšų skirti moksleivių paruošimui ir jų mokymo bazei stiprinti. Verslininkui turi rūpėti, kad baigęs mokyklą baldžius galėtų dirbti naujomis programinėmis staklėmis, kad santechnikui nereikėtų papildomai dar pusmetį mokytis pakeisti čiaupą, kad floristas rištų ne šluotas, o puokštes ir t.t. ir pan.

Į mokslo, verslo ir studijų keturių slėnių vystymą investuota per 500 mln. litų. Sutikime, tai iš tikrųjų dideli pinigai. Domėsimės šių slėnių vystymosi eiga. Mano galva, Nobelio premijos laureatų greičiausiai dar ilgą laiką neišugdysime, todėl mokslas turėtų būti orientuotas į inovatyvumą ir taikomąjį pobūdį. Studentai taip pat turėtų būti atitinkamai ruošiami, kad baigę studijas galėtų inkubuotis slėniuose.

Lietuva pastaraisiais metais nevykdė nacionalinių programų – nei kelių statybos ir asfaltavimo, nei namų renovavimo. Pinigai pragulėjo, darbo vietų nesukūrė, verslui nepadėjo. Socialdemokratai pasiryžę pakeisti visą šilumos sistemą. Turime parengę atitinkamą planą, kuris remsis trimis pagrindiniais dalykais: namų renovacija, perėjimu prie biokuro ir šilumos apskaitos kiekviename bute,kad žmonėms nereikėtų imti kreditų ir sukti galvos dėl įsipareigojimų bankams.

Socialdemokratai yra parengę įstatymų projektus, su kuriais ir einame į rinkimus. Mes ne tik žadame daryti – mes jau darome.